birhüceyrəli

birhüceyrəli
sif. biol. Tək hüceyrədən ibarət olan. Birhüceyrəli orqanizmlər.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • bakteriya — <yun.> Xəstəlik törədən mikroskopik (adi gözlə görünməyən) birhüceyrəli orqanizm; mikrob. Xəstəliktörədici bakteriyalar. Vəba bakteriyası …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ibtidailər — is. zool. Birhüceyrəli heyvanlar qrupu …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kökayaqlılar — cəm zool. Bədənindəki çıxıntıların köməyi ilə hərəkət edən və qidanı tutan ən sadə birhüceyrəli heyvanlar sinfi. İbtidai heyvanlara dair dərsləri keçərkən mikroskop altında öyrəniləcək heyvanlardan biri də kökayaqlılar sinfindən olan amyöbdür. C …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kukklar — <yun. kokkosdan> tib. Birhüceyrəli yumru orqanizmlər (bakteriyalar) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mikrub — <yun. mikros – kiçik və bios – həyat> Ancaq mikroskopla görünə bilən birhüceyrəli orqanizm; bakteriya …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • vakuul — is. <fr.> Heyvan və bitki hüceyrələrində, habelə birhüceyrəli orqanizmlərdə kiçik boşluq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”